Ang mga proyekto ng Kapatiran ay naisagagawa
sa tulong ng mga donasyon at fund-raising.

P1010014

Minimithi ng Kapatiran ang Y4,000,000
para sa taong ito

Nakikiusap po kami sa inyong tulong na
makamit ang aming layunin.

a_blt006

 Ipadala ang inyong donasyon sa pamamagitan ng

Postal Transfer
Account Number: 00190-3-581517
Account Name: カパティラン

a_blt006

 Para sa mga katanungan, tumawag sa Kapatiran Office
Business Line:  03-3432-6449